Referenser

Vi har samlat några av våra kunders bilder och berättelser för att låta dig inspireras.

Här hittar du olika lösningar och bilder från nöjda kunder.

Micke Tham

Micke Tham använder numera en Heck-Pack till full belåtenhet.

Krister Andersson

Rörmokaren Krister Andersson är ofta ute och använder sin bil som mobil verkstad.

Mats Weinesson

Mats Weinesson, Lantbrukare från Motala har stor glädje och nytta av sin Heck-Pack Premium (tippbar) till sin 4-hjuling.