Mats Weinesson

Mats Weinesson, Lantbrukare från Motala har stor glädje och nytta av sin Heck-Pack Premium (tippbar) till sin 4-hjuling.