Micke Tham

Micke Tham använder numera en Heck-Pack till full belåtenhet.